Деякі проблеми виконання покарання у виді штрафу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Право і суспільство
Анотація
У статті визначається проблемні питання щодо визначення органу, на який покладається виконання покарання у виді штрафу, а також доцільність повернення до компетенції Державної виконавчої служби виконання штрафу, як додаткового виду покарання. Вносяться пропозиції щодо відповідних змін у чинному кримінально-виконавчому законодавстві
Опис
Ключові слова
штраф, кримінально-виконавчі інспекції, Державна виконавча служба, уповноважений орган з питань пробації, fine, criminal-executive inspections, state executive service, authorized body on probation, штраф, уголовно-исполнительные инспекции, Государственная исполнительная служба, уполномоченный орган по вопросам пробации
Бібліографічний опис
Резніченко Г. С. Деякі проблеми виконання покарання у виді штрафу / Г.С. Резніченко // Право і суспільство.- № 2. - Дніпро, 2018.- С. 166-171.