UKRAINIAN CUSTOMS LEGISLATION АPPROXIMATION TO EU STANDARDS

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017-05
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
LEGEA ŞI VIAŢA
Анотація
In the article, the European customs relations regulation standards are considered. The author considers Ukraine’s modern customs legislation development trends and issues in the context of approximations standards for the European Union. The article reveals the structure and the legal nature of the European customs standards, and provides assistance in drawing the conclusions and recommendations aimed at improving the national customs legislation. The customs legislation approximation to the EU standards is particularly important and urgent for Ukraine, since this process is crucial not only for creating a legal basis for the country’s possible entry into the EU, but for achieving the according eco nomic goals, as well. Статтю присвячено аналізу європейських стандартів регулювання митних відносин. У статті досліджено актуальні тенденції та проблеми розвитку сучасного митного законодавства України у контексті наближення до стандартів Європейського Союзу. Стаття розкриває структуру та правову природу європейських митних стандартів, а також сприяє формуванню висновків та пропозицій, спрямованих на вдосконалення національного митного законодавства. Для України наближення державного митного законодавства до стандартів ЄС має особливу значущість та актуальність, оскільки з цим процесом пов'язане не лише створення правової бази для можливого майбутнього вступу країни до ЄС, а й досягнення відповідних економічних цілей.
Опис
Ключові слова
customs law of EU, customs law of Ukraine, international customs law, approximation of legislation, adaptation of legislation, harmonization of legislation, European integration., митне право ЄС, митне право України, міжнародне митне право, наближення законодавства, адаптація законодавства, гармонізація законодавства, європейська інтеграція.
Бібліографічний опис
Bykov І. UKRAINIAN CUSTOMS LEGISLATION АPPROXIMATION TO EU STANDARDS. LEGEA ŞI VIAŢA. 2017. MAI 2017. Рр. 19-21.