РЕАГУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ НА КОЛАБОРАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ: НОВІ НАПРЯМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-07-21
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса : Видавництво «Юридика»
Анотація
На думку авторів, окремої уваги заслуговує питання формування судової практики розгляду проваджень за вказаними складами правопорушень. Очевидно, що вона на разі формується, але проблемними та дискусійними питання вбачаються аспекти використання судами розширених трактувань тих чи інших понять при розгляді справ, питання дотримання принципу пропорційності, тобто дотримання співвідношення балансу публічного та приватного інтересу. According to the authors, the issue of the formation of court practice for consideration of proceedings for the specified types of offenses deserves special attention. It is obvious that it is being formed at the moment, but problematic and debatable issues are the aspects of the courts' use of extended interpretations of certain concepts when considering cases, the issue of compliance with the principle of proportionality, i.e. compliance with the ratio of the balance of public and private interest.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Биков, І., Фаловський, С. РЕАГУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ НА КОЛАБОРАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ: НОВІ НАПРЯМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. Актуальні питання кримінально-правової кваліфікації, документування та розслідування колабораціонізму : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 21 липня 2023 р.). – Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. – 256 с. С.28-31.