Нормативно-правове регулювання правовідносин у сфері соціального захисту поліцейських

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-03-22
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Авторкою зазначено, що до Закону України «Про Національну поліцію», є питання, над якими потрібно працювати, щоб створити реально діючий правозахистний механізм щодо охорони праці та соціального захисту поліцейських, котрий міцно ґрунтувався б на правовій базі і забезпечував би їх сумлінну роботу. The author states that the Law of Ukraine "On the National Police" has issues that need to be worked on in order to create a truly effective human rights protection mechanism for labor protection and social protection of police officers, which would be firmly based on the legal basis and ensure their conscientious work.
Опис
Ключові слова
безпека поліцейських, гарантії безпеки, нормативно-правове регулювання, соціальний захист. police safety, security guarantees, legal regulation, social protection.
Бібліографічний опис
Пташенко, С. Нормативно-правове регулювання правовідносин у сфері соціального захисту поліцейських. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали XV міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 22 березня 2023 р. Одеса: ОДУВС, 2023. С.339-341.