Кримінологічна характеристика та запобігання крадіжкам у курортному регіоні Півдня України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, в якій на основі дослідження феномену та кримінологічної характеристики крадіжок в курортному регіоні Півдня України, осіб, які їх вчиняють, а також аналізу системи детермінант, що зумовлюють вчинення відповідних кримінальних правопорушень, вперше у вітчизняній науці запропоновано комплексну систему заходів їх запобігання. The dissertation is an independently completed scientific work in which, based on the study of the phenomenon and criminological characteristics of thefts in the resort region of Southern Ukraine, the persons who commit them, as well as the analysis of the system of determinants that lead to the commission of relevant criminal offenses, a comprehensive system of measures is proposed for the first time in domestic science their prevention.
Опис
Ключові слова
кримінальні правопорушення, злочини проти власності, корислива злочинність, крадіжки, курортний регіон, Південь України, Причорноморський регіон материкової України, особа злочинця, детермінація, віктимологічна профілактика, запобігання злочинності, воєнний стан. criminal offenses, crimes against property, self-interested crime, theft, resort region, Southern Ukraine, Black Sea region of mainland Ukraine, identity of the criminal, determination, victimological prevention, crime prevention, martial law.
Бібліографічний опис
Матвієнко О.В. Кримінологічна характеристика та запобігання крадіжкам у курортному регіоні Півдня України : дис. доктора фідософії : 081 Право / Одеський державний університет внутріщніх справ. Одеса, 2024. 262 с.
Зібрання