ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2022-11-23
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Розглянуті деякі окремі аспекти правового забезпечення кібербезпеки в Україні. Some separate aspects of the legal provision of cyber security in Ukraine are considered.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Ротарь Л., Форос Г.В. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ. Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання: матеріали міжн. наук. практ. конф., м. Одеса, 23 листопада 2022 р. Одеса : ОДУВС, 2022. 152 с. С.28-30.