КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ НАУКИ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА ЯК НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОСНОВИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ СФЕРІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Cuiavian University in Wloclawek Riga, Latvia : «Baltija Publishing»
Анотація
Європейський вибір України, забезпечений отриманням 23 червня 2022 року реального статусу країни-кандидата, відкрив для неї нові перспективи співробітництва з розвиненими країнами континенту та надав можливості економічного розвитку і зміцнення позицій у світовій системі міжнародних відносин. У ході дослідження встановлено, що процес становлення та розвитку науки кримінально-виконавчого права, як нормативно-правової основи європейської інтеграції України в пенітенціарній сфері невід’ємно пов’язаний з історією й розвитком вітчизняної кримінально-виконавчої системи та пенітенціарної науки вцілому, які із часів здобуття незалежності і до сьогодні зазнали низки прогресивних змін у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, таких як: концептуалізація кримінально-виконавчих засад функціонування кримінально-виконавчої системи України шляхом прийняття та реалізації кожні 5 років відповідних концепцій її реформування (розвитку); розроблення механізму захисту прав засуджених і ув’язнених, шляхом впровадження як позитивного національного досвіду, так і міжнародних стандартів та механізмів; розвиток засад диференціації та індивідуалізації виконання різних видів покарань і пробації; моніторинг та розвиток засад державно-приватного партнерства в пенітенціарній сфері. Для України європейська інтеграція в пенітенціарній сфері – це не формальна зміна назв, а шлях реформування та модернізації як науки кримінально-виконавчого права, так і діючого законодавства, яке повинно відповідати міжнародним стандартам поводження з ув’язненими і засудженими, забезпечувати подолання технологічної відсталості їхнього утримання в містах несвободи, бути спрямованим на залучення іноземних інвестицій і реалізацію новітніх технологій, підготовки кадрів нової генерації та їх соціальну захищеність. Дослідження концептуальних засад реформування сучасної науки кримінально-виконавчого права, як нормативно-правової основи європейської інтеграції України в пенітенціарній сфері ґрунтується на системному підході, який дає можливість розглядати науку кримінально-виконавчого права України як цілісну сукупність взаємопов’язаних елементів та закономірностей у процесі виконання та відбування кримінальних покарань та пробації. Складність реформування науки кримінально-виконавчого права в процесі європейської інтеграції України в пенітенціарній сфері зумовлена важливістю й специфікою теоретичних і практичних завдань, що стоять перед юридичною наукою в кримінально-виконавчій сфері у процесі європейської інтеграції України в пенітенціарній сфері; комплексним характером самої науки кримінально-виконавчого права, що вимагає від дослідника знання значної кількості самостійних дисциплін, у тому числі неюридичних та розмаїттям методів кримінально-виконавчих досліджень, які залучаються з підключенням інших галузей права та інших наук, зокрема історії, політології, соціології, логіки, психології, педагогіки тощо.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Shkuta О. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ НАУКИ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА ЯК НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОСНОВИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ СФЕРІ. The European dimension of modern legal science : Scientific monograph. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2022. Рр. 497 - 521.
Зібрання