НАУКОВІ ДОПОВІДІ СУЧАСНИЙ СТАН ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2017-11-24
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автором було визначено, що за вчинення злочину (злочинів) у співучасті за попередньою змовою, а особливо організованою групою чи злочинною організацією при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 Кримінального процесуального кодексу України на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів слідчий суддя, суд зобов’язані оцінити в сукупності всі обставини кримінального правопорушення в якому особи підозрюються, обвинувачуються, а також вагомість доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини і в обов’язковому порядку застосовувати запобіжні заходи у виді тримання під вартою, а підсудним при альтернативному покаранні призначати позбавлення волі, як найбільш суворий. The author determined that for the commission of a crime (crimes) in complicity with a prior conspiracy, and especially by an organized group or criminal organization when deciding the issue of choosing a preventive measure, in addition to the presence of risks specified in Art. 177 of the Criminal Procedure Code of Ukraine, on the basis of the materials provided by the parties to the criminal proceedings, the investigating judge and the court are obliged to evaluate in totality all the circumstances of the criminal offense in which the persons are suspected or accused, as well as the weight of the evidence, which substantiates the relevant circumstances, and to apply preventive measures measures in the form of detention, and the defendant, in the case of an alternative punishment, to impose deprivation of liberty, as the most severe.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Абдуллаєв, М. НАУКОВІ ДОПОВІДІ СУЧАСНИЙ СТАН ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ. Кримінально-правові та кримінологічні заходи протидії злочинності: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 24 лист. 2017 р. – Одеса : ОДУВС, 2017. – 219 с. С.4-5.