РОЛЬ СПОРТИВНИХ ІГОР ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ КУРСАНТІВ ОДУВС МВС УКРАЇНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Анотація
Максимально можлива концентрація уваги та спритність – дві фундаментальні умови результативної та ефективної діяльності працівників органів внутрішніх справ та курсантів ВНЗ МВС України. Особливого значення наявність цих здібностей набуває при виконанні професійно-службових завдань в екстремальній ситуації. Саме тому, вихованню й вдосконаленню такого роду здібностей засобами та прийомами, які застосовуються на тренуваннях спортсменів, котрі спеціалізуються у ігрових видах спорту (футбол, баскетбол, волейбол, гандбол та ін.), слід приділяти належну увагу та надавати чільне місце у системах фізичної, професійної та самостійної підготовки як діючих, так і майбутніх (курсантів) працівників ОВС.The maximum possible concentration of attention and dexterity are two fundamental conditions for effective and efficient work of employees of internal affairs bodies and cadets of universities of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. The presence of these abilities becomes especially important when performing professional tasks in an extreme situation. That is why the education and improvement of this kind of abilities by means and methods used in the training of athletes who specialize in game sports (football, basketball, volleyball, handball, etc.) should be given due attention and given a prominent place in the systems of physical, professional and independent training of both active and future (cadets) employees of the Ukrainian Armed Forces.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Трішин К.О., Головко В.М. РОЛЬ СПОРТИВНИХ ІГОР ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ КУРСАНТІВ ОДУВС МВС УКРАЇНИ.Проблеми реабілітації: Збірник наукових праць, Одеса, / редкол. О.І. Форостя та ін. - Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2022. С. 114-117.