Особливості кримінального процесуального доказування у кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами дорожньо-транспортних пригод

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Дисертація є одним із перших у вітчизняній науці кримінального процесуального права та криміналістики дослідження особливостей доказування у кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами дорожньотранспортних пригод з урахуванням умов воєнного стану та активним веденням на території України бойових дій. The dissertation is one of the first studies in the national science of criminal procedural law and criminology to investigate the peculiarities of evidence in criminal proceedings initiated on the facts of road traffic accidents, taking into account the conditions of martial law and active hostilities on the territory of Ukraine.
Опис
Ключові слова
кримінальне провадження, кримінальне процесуальне пізнання, розслідування, доказування, докази, джерела доказів, предмет доказування, взаємодія, слідчі (розшукові) дії, допит, експертне дослідження, висновок експерта, транспортний засіб, воєнний стан. criminal proceedings, criminal procedural cognition, investigation, proving, evidence, sources of evidence, subject of proof, interaction, investigative (search) actions, interrogation, expert research, expert opinion, vehicle, martial law.
Бібліографічний опис
Луцюк Р.П. Особливості кримінального процесуального доказування у кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами дорожньо-транспортних пригод : дис. доктора філософії : 081 Право / Одеський державний університет внутрішніх справ. Одеса, 2024. 227 .
Зібрання