ЗАСАДИ ДОБРОСОВІСНОСТІ ТА СПРАВЕДЛИВОСТІ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2019-02-28
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Із дослідження стає зрозумілим, що закріплення у вітчизняному цивільному законодавстві таких фундаментальних засад як справедливість та добросовісність не може вважатися випадковістю а є наслідком складних процесів розвитку як системи українського права зокрема, так і юридичної науки загалом. Основою та однією з причин такого закріплення принципів добросовісності та справедливості є їхній активний вжиток у європейській правовій системі. From the research, it becomes clear that the consolidation of such fundamental principles as justice and good faith in domestic civil legislation cannot be considered a coincidence, but is the result of complex processes of development of both the Ukrainian legal system in particular and legal science in general. The basis and one of the reasons for such consolidation of the principles of good faith and justice is their active use in the European legal system.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Даниленко, С. ЗАСАДИ ДОБРОСОВІСНОСТІ ТА СПРАВЕДЛИВОСТІ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ. Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права : матеріали міжнародної науково- практичної інтернет-конференції м. Одеса, 28 лютого 2019 р. / за ред. В.П. Маковія, О.Л. Зайцева. Одеса, ОДУВС, 2019. 121 с. С.27-28.