ЄВРОПЕЙСЬКІ МИТНІ СТАНДАРТИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: НУ "ОЮА"
Анотація
Стаття присвячена аналізу європейських стандартів регулювання митних відносин. У статті досліджено актуальні тенденції та проблеми розвитку сучасного митного законодавства Європейського Союзу. Стаття розкриває структуру та правову природу європейських митних стандартів, а також сприяє формуванню висновків і пропозицій, спрямованих на вдосконалення національного митного законодавства. In the article are considered the European standards of regulation of customs relations. The article explored the current trends and issues of development of modern customs legislation of the European Union. The article reveals the structure and the legal nature of the European customs standards and promotes the formulation of conclusions and recommendations aimed at improving the national customs legislation.
Опис
Ключові слова
митне право ЄС, митне право України, міжнародне митне право, наближення законодавства, адаптація законодавства, гармонізація законодавства, європейська інтеграція., customs law of EU, customs law of Ukraine, international customs law, approximation of legislation, adaptation of legislation, harmonization of legislation, European integration.
Бібліографічний опис
Биков І.О. ЄВРОПЕЙСЬКІ МИТНІ СТАНДАРТИ. LEX PORTUS. 2017. № 1 (3). С. 147-155.