ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-04-05
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті розглядається джерело інформаціі – реклама яка розповсюджується за допомогою всесвітньої мережі Інтернет. The article considers the source of information - advertising that is distributed using the worldwide Internet.
Опис
Ключові слова
інформація, інтернет користувачі, реклама, information, Internet users, advertising
Бібліографічний опис
Бабін М.І., Даниленко С.І. ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН. Проблемні питання правоохоронної та правозахисної діяльності в контексті євроінтеграційних тенденцій : матеріали міжнародної курсантсько-студентської наук.-практ. конф.,( м. Одеса, 05 квітня 2019 р.). / редкол. В. П. Маковій, та ін. Одеса: ОДУВС, 2019. – С. 13 - 15.