Поняття, зміст детективних послуг та перспективи їх розвитку в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
В цій статті аналізуються питання становлення детективної діяльності та надання детективних послуг, також розглядається досвід здійснення приватної детективної діяльності в розвинутих країнах світу та обґрунтовується необхідність її легітимного визнання в Україні. This article analyzes the issues of detective work and the provision of detective services, also examines the experience of private detective work in developed countries and substantiates the need for its legitimate recognition in Ukraine.
Опис
Ключові слова
Детектив, детективні послуги, детективна діяльність,, Detective, detective services, detective work
Бібліографічний опис
Даниленко С.К. Поняття, зміст детективних послуг та перспективи їх розвитку в Україні // Південноукраїнський правничий часопис. – 2015. - № 3.- С. 84-87.
Зібрання