Діагностичні ознаки форм поведінки працівників Національної поліції України корпусу оперативно-раптової дії при різних видах морально-психічного стану

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автор у статті обґрунтовує необхідність використовувати термін “морально-психічний стан” замість “морально-психологічний стан”. Визначає два види морально-психічного стану працівників корпусу оперативно-раптової дії – функціональний та дисфункціональний. Описує форми поведінки при різних видах морально-психічного стану. Зокрема, при функціональному морально-психічному стані виділяє такі правомірні форми поведінки працівника КОРД – високопрофесійну, раціонально-прогностичну, вичікувальну; при дисфункціональному – примусово-мобілізаційну, апатичну, шаблонно-інструктивну, панічну, агресивно-домінантну. Надає чіткі варіанти прийняття рішень працівником та поведінкові та фізіологічні діагностичні ознаки вищезазначених форм поведінки. Автор в статье обосновывает необходимость использовать термин "морально-психическое состояние" вместо "морально-психологическое состояние". Определяет два вида морально-психического состояния работников корпуса оперативно-внезапного действия - функциональный и дисфункциональный. Описывает формы поведения при различных видах морально-психического состояния. В частности, при функциональном морально-психическом состоянии выделяет такие правомерные формы поведения работника КОРД - высокопрофессиональную, рационально-прогностическую, выжидательную; при дисфункциональном - принудительно-мобилизационную, апатичную, шаблонно-инструктивную, паническую, агрессивно-доминантную. Предоставляет четкие варианты принятия решений работником и поведенческие и физиологические диагностические признаки вышеупомянутых форм поведения. The author in this article substantiates the necessity of usage morally psychiatric condition instead of moral psychological one. There are determined two types of morally psychiatric condition the workers of operating abrupt corpus – functional and dysfunctional. The author also describes the forms of behavior under the different types of morally psychiatric condition. Particularly, under the functional morally psychiatric position, the author emphasizes such legal forms of behavior the worker of operating abrupt corpus – high professional, rationally prognostic, under the dysfunctional – compulsory mobilization, torpid, stereotype instructive, panic, aggressively dominant. The author provides precise behavior and psychological diagnostic features of previously mentioned behavior’s forms and the variants for decision making.
Опис
Ключові слова
морально-психічний стан, функціональний морально-психічний стан, дисфункціональний морально-психічний стан, форми поведінки, прийняття рішень, працівники поліції КОРД, поведінкові діагностичні ознаки, фізіологічні діагностичні ознаки., морально-психическое состояние, функциональный морально-психическое состояние, дисфункциональный морально-психическое состояние, формы поведения, принятия решений, работники полиции КОРД, поведенческие диагностические признаки, физиологические диагностические признаки., morally psychiatric condition, functional moral psychiatry condition, dysfunctional moral psychiatry condition, forms of behavior, decision making, operating abrupt corpus police workers, behavior diagnostic features, physiological diagnostic features.
Бібліографічний опис
Цільмак О.М. Діагностичні ознаки форм поведінки працівників Національної поліції України корпусу оперативно-раптової дії при різних видах морально-психічного стану / О.М. Цільмак // Південноукраїнський правничий часопис. - 2016. - № 2. - С. 175 - 177.