ГЕНДЕРНІ ВІДНОСИНИ: ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-07-08
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Метою роботи є теоретичне визначення поняття «гендер» та гендерна рівність з точки зору теорії права та доктрини права, деталізація актуальних проблем у цій сфері та визначення шляхи подолання. The purpose of the work is the theoretical definition of the concept of "gender" and gender equality from the point of view of legal theory and legal doctrine, detailing the current problems in this area and determining the ways to overcome them.
Опис
Ключові слова
гендерна рівність, рівноправ’я чоловіків та жінок,, gender equality, equality of men and women,
Бібліографічний опис
Сухарєва А.О. ГЕНДЕРНІ ВІДНОСИНИ: ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ. Сучасний стан та перспективи розвитку системи запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в умовах глобальних викликів сьогодення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції; (08 липня 2022 року). Одеса: ОДУВС, 2022. С. 232 - 235.