Деякі проблеми здійснення громадського контролю за дотриманням прав жінок, які відбувають покарання у виді позбавлення волі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-03-22
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
На державному рівні закріплені основи успішної ресоціалізації засуджених жінок, проте за сучасних умов функціонування нашої держави засуджені жінки потребують подальшої допомоги та удосконалення засобів допомоги жінці у складному процесі поновлення її як повноправного члена суспільства і не останню роль у цьому повинен відігравати громадський контроль у сфері виконання кримінальних покарань. At the state level, the foundations for the successful resocialization of convicted women have been laid down, however, under the current conditions of the functioning of our state, convicted women need further assistance and improvement of the means of assistance to a woman in the complex process of renewing her as a full member of society, and public control in the field of execution of criminal sentences should play not the least role in this punishment.
Опис
Ключові слова
кримінально-виконавча система україни, пенітенціарна служба, засуджені жінки, проблема реабілітації, проблема працевлаштування, житлова проблема, проблема зі здоров’ям, соціальна адаптація. the penal system of Ukraine, the penitentiary service, convicted women, the problem of rehabilitation, the problem of employment, the housing problem, the problem of health, social adaptation.
Бібліографічний опис
Резніченко, С., Резніченко, Г. Деякі проблеми здійснення громадського контролю за дотриманням прав жінок, які відбувають покарання у виді позбавлення волі. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократич ної правової держави: матеріали XV міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 22 березня 2023 р. Одеса: ОДУВС, 2023. С.216-219.