ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВІ ЯКОСТІ СЛІДЧОГО-КРИМІНАЛІСТА

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автор у статті, грунтуючись на аналізі нормативно- правових актів України, що регламентують діяльність слідчого-криміналіста, структурно описав перелік необхідних професійно важливих здібностей та якостей слідчого-криміналіста. А також визначив етапи професійно-психологічного добору кандидатів на посаду слідчого-криміналіста. The author in the article, based on the analysis of normative legal acts of Ukraine, which regulate the activity of a criminal investigator, structurally described the list of necessary professionally important abilities and qualities of a criminal investigator. And also determined the stages of professional and psychological selection of candidates for the post of criminal investigator.
Опис
Ключові слова
здібності, органи досудового розслідування, професійно-психологічний відбір, слідчий-криміналіст, якості., abilities, bodies of pre-trial investigation, professional and psychological selection, forensic investigator, qualities.
Бібліографічний опис
Цільмак О.М. ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВІ ЯКОСТІ СЛІДЧОГО-КРИМІНАЛІСТА. Південноукраїнський правничий часопис. 2014. № 1. С. 186-188.