Злочинність у Збройних Силах України : кримінологічна характеристика та запобігання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Херсонський факультет ОДУВС
Анотація
Монографія присвячена дослідженню злочинності у Збройних Силах України. У роботі досліджено комплекс теоретичних і практичних проблем запобігання злочинності у Збройних Силах України та обґрунтовано низку положень і висновків, нових у концептуальному плані й важливих для юридичної науки, а також діяльності правоохоронних органів України. Для науковців, викладачів, курсантів (студентів) і слухачів юридичних навчальних закладів, персоналу правоохоронних органів України та Збройних Сил України. The monograph is dedicated to the investigation of crime in the Armed Forces of Ukraine. The work examines a complex of theoretical and practical problems of crime prevention in the Armed Forces of Ukraine and substantiates a number of provisions and conclusions that are conceptually new and important for legal science, as well as the activities of law enforcement agencies of Ukraine. For scientists, teachers, cadets (students) and students of law schools, personnel of law enforcement agencies of Ukraine and the Armed Forces of Ukraine.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Дмитренко Н. А. Злочинність у Збройних Силах України : кримінологічна характеристика та запобігання : монографія / Н. А. Дмитренко, О. О. Шкута. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – 186 с.
Зібрання