КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ПРАВООХОРОННОГО ПРОФІЛЮ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Описано структурні компоненти особистісно-соціально-діяльнісного підходу при підготовці фахівців правоохоронного профілю; визначено мету, зміст, операційно-діяльнісну та оціночно-результативну складові педагогічного процесу. The structural components of the personal-social-activity approach in the training of law enforcement specialists are described; the purpose, content, operational-active and evaluation-resultative components of the pedagogical process are defined.
Опис
Ключові слова
компетентність; здатність; особистісний, соціальний та діяльнісний підхід., competence; ability; personal, social and activity approach.
Бібліографічний опис
Цільмак О.М. КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ПРАВООХОРОННОГО ПРОФІЛЮ. Юридична психологія та педагогіка. 2009. Вип. 2. С. 154 - 164.