ОСОБЛИВОСТІ ДЖЕРЕЛ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПРАВА

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-06-08
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут»; University of Bristol.
Анотація
На основі джерел поліцейського права повинна досліджуватися та вивчатися поліцейська діяльність через призму її нормативного регулювання, тобто поліцейського права, що має відображатися у назвах навчальних дисциплін та підручників, у проблематиці наукових конференцій, загалом у підходах до оцінки явищ суспільної дійсності. І саме такий акцент як у науці, так і правозастосуванні буде сприяти утвердженню верховенства права в діяльності органів поліції. Based on the sources of police law, police activity should be researched and studied through the prism of its normative regulation, that is, police law, which should be reflected in the names of academic disciplines and textbooks, in the issues of scientific conferences, in general, in approaches to the assessment of phenomena of social reality. And it is this emphasis in both science and law enforcement that will contribute to the establishment of the rule of law in the activities of the police.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Рудой, К. ОСОБЛИВОСТІ ДЖЕРЕЛ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПРАВА. Забезпечення стійкості у складних умовах: збірник матеріалів доповідей учасників міжнародної міждисциплінарної науково- практичної конференції. (Харків – Брістоль, 8 червня 2023 р.). Харків, 2023. 288 с. С.33-35.