ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2022-11-23
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Авторами констатується, що прийняття єдиного комплексного нормативного акта, який би регулював відносини кібербезпеки на національному рівні є вкрай важливим і необхідним для нашої держави на даний час. Однак, на погляд авторів, Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» дуже сильно розширює повноваження державних органів влади, тим самим дозволяє їм втручатися у здійснення господарської діяльності суб’єктами господарювання. The authors state that the adoption of a single comprehensive regulatory act that would regulate cyber security relations at the national level is extremely important and necessary for our state at the moment. However, in the opinion of the authors, the Law of Ukraine "On the Basic Principles of Ensuring Cyber ​​Security of Ukraine" greatly expands the powers of state authorities, thereby allowing them to interfere in the implementation of economic activities by economic entities.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Андоній М., Форос Г.В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ. Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання: матеріали міжн. наук. практ. конф., м. Одеса, 23 листопада 2022 р. Одеса : ОДУВС, 2022. 152 с. С.17-18.