Боротьба з транснаціональною злочинністю як напрям забезпечення міжнародної безпеки органами внутрішніх справ України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Науковий вісник Херсонського державного університету
Анотація
У статті розглянуто організаційно-правові заходи боротьби з транснаціональною злочинністю як пряму забезпечення міжнародної безпеки органами внутрішніх справ. Досліджуються форми та мета діяльності міліції щодо протидії організованій злочинності. Запропоновані напрями удосконалення, діяльності органів внутрішніх справ України у сфері протидії транснаціональній злочинності в Україні та забезпеченні міжнародної безпеки. In the article the organizational and legal measures of fight are consideгed against transnational criminalir: as to direction of providing of iпtemational safety the organs of intemal affairs. Forms and methods of activity of militia are probed in relation to counteraction the organized crime. The offered directions of improvement of activity of organs of intenal affairs of Ukraine are in the field of counteraction transnational criminalit" іn Ukraine аnd providing of international safety.
Опис
Ключові слова
органи внутрішніх справ, міжнародна безпека, правопорядок, захист прав і свобод людини, транснаціональна злочинність. internal affairs bodies, international security, law and order, protection of human rights and freedoms, transnational crime.
Бібліографічний опис
Рудой, К. Боротьба з транснаціональною злочинністю як напрям забезпечення міжнародної безпеки органами внутрішніх справ України. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Випуск 4. Том 2. С. 142-144.