Релігійне відродження незалежної України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Видання присвячено 1020-річчю хрещення Київської Русі. В ній показано, що духовний шлях, пройдений за цей час Українською Православною Церквою, усіяний тернами, заборонами, руйнуванням, боротьбою із зовнішнім насильством, яке триває й дотепер. Які причини такого становища? Відповідь на це питання автор пробує знайти в нашій історичній минувшині й політичній та ідеологічній ситуації, що склалась в незалежній Україні. The publication is dedicated to the 1020th anniversary of the baptism of Kievan Rus. In her it is shown that the spiritual path passed during this time was Ukrainian The Orthodox Church, dotted with thorns, prohibitions, destruction, the fight against external violence, which continues to this day. What are the reasons such a situation? The author tries to find the answer to this question in ours historical past and the political and ideological situation in independent Ukraine.
Опис
Ключові слова
Україна, незалежність, відродження, Ukraine, independence, revival
Бібліографічний опис
Цвілюк С.А. Релігійне відродження незалежної України / С. А. Цвілюк — Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2009. — 39 с.
Зібрання