Використання в освітньому процесі навчально-практичного комплексу «віртуальний полігон: огляд місця події

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Візуальний огляд місця події проводиться традиційним способом на звичайних персональних комп’ютерах та мобільних пристроях, а також за допомогою окулярів віртуальної реальності (Oculus Rift, Oculus Quest та інші), що є найсучаснішим засобом сприйняття інформації. При чому додаткового завантаження будь-яких компонентів не потрібно, тільки перейти на сайт за відповідним посиланням і розпочати роботу. Після проведення візуального огляду місця події здобувачу освіти надається можливість складання протоколу огляду місця події. Для практичних працівників Департаменту кримінального аналізу Національної поліції України, а також курсантів, студентів, слухачів та науково-педагогічних працівників навчальних закладів юридичного профілю. A visual inspection of the scene is carried out in a traditional way on ordinary personal computers and mobile devices, as well as with the help of virtual reality glasses (Oculus Rift, Oculus Quest and others), which is the most modern means of information perception. In addition, you do not need to download any components, just go to the site using the appropriate link and start working. After conducting a visual inspection of the scene of the incident, the student is given the opportunity to draw up a report of the scene of the incident. For practical employees of the Department of Criminal Analysis of the National Police of Ukraine, as well as cadets, students, trainees and scientific and pedagogical staff of legal educational institutions.
Опис
Ключові слова
огляд місця події, моделювання, симуляція, реконструкція, криміналістика, кримінальний процес, протокол, віртуальна реальність, тривимірна (3D) модель. crime scene investigation, simulation, modeling, reconstruction, forensics, criminal process, protocol, virtual reality, three-dimensional (3D) model.
Бібліографічний опис
Використання в освітньому процесі навчально-практичного комплексу «віртуальний полігон: огляд місця події: методичні рекомендації / Д.С. Афонін, К.Ю. Ісмайлов, Д.В. Лісніченко. Одеса, Одеський державний університет внутрішніх справ, 2023. 18 с.