ADMINISTRATIVE ENFORCEMENT IN TНE CONTENT OF TНE EMERGENCY LEGAL REGIMES

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
The article deals with emergency administrative and legal regimes that constitute a system of legal norms of an administrative nature. У статті розглядаються надзвичайні адміністративно-правові режими, які являють собою систему правових норм адміністративного характеру.
Опис
Ключові слова
"state of emergency", "martial law", extra-legal regimes, administrative-legal regimes, state bodies, subjects of legal regulation, administrative law enforcement, "Надзвичайний стан", "Воєнний стан", надзвичайно-правові режими, адміністративно-правові режими, державні органи, суб'єкти правового регулювання, адміністративне правозастосування.
Бібліографічний опис
Kuznichenko S. ADMINISTRATIVE ENFORCEMENT IN TНE CONTENT OF TНE EMERGENCY LEGAL REGIMES // Південноукраїнський правничий часопис. 2016. № 2. С. 119 - 122.