ПРОБЛЕМИ ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ КОЛАБОРАЦІОНІЗМУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-07-21
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса : Видавництво «Юридика»
Анотація
Проблеми документування та розслідування колабораціонізму представляють серйозні виклики для органів правопорядку та суспільства в цілому. Недостатнє визначення поняття колабора- ціонізму, складність збору та аналізу доказів, обмежений доступ до інформації та втручання політики ускладнюють боротьбу з цим явищем. Для ефективного розслідування та протидії колабораціонізму необхідно розвивати чіткі методології, сприяти співпраці міжнародних правоохоронних органів, забезпечувати незалежність розслідування від політичного впливу та забезпечувати доступ до необхідної інформації. Тільки в такий спосіб можна досягти справедливості та притягнення до відповідальності тих, хто зловживає довірою та співпрацює з ворожими силами. The problems of documenting and investigating collaborationism present serious challenges to law enforcement agencies and society as a whole. The insufficient definition of the concept of collaborationism, the difficulty of collecting and analyzing evidence, limited access to information, and political interference make it difficult to fight this phenomenon. For an effective investigation and countering collaborationism, it is necessary to develop clear methodologies, promote the cooperation of international law enforcement agencies, ensure the independence of the investigation from political influence and ensure access to the necessary information. Only in this way can justice be achieved and those who abuse trust and cooperate with enemy forces be brought to justice.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Резніченко, Г., Шелегон, Ю. ПРОБЛЕМИ ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ КОЛАБОРАЦІОНІЗМУ. Актуальні питання кримінально-правової кваліфікації, документування та розслідування колабораціонізму : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 21 липня 2023 р.). – Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. – 256 с. С.230-233.