ДЕЯКІ АСПЕКТИ НЕДІЄЗДАТНОСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-04-05
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У роботі аналізується визнання особи недієздатною з точки зору цивільного законодавства. The work analyzes the recognition of a person as incapacitated from the point of view of civil legislation.
Опис
Ключові слова
цивільна дієздатність,фізична особа, цивільне законодавство, психічний розлад., civil capacity, natural person, civil law, mental disorder.
Бібліографічний опис
Завадських Д., Даниленко С.К. ДЕЯКІ АСПЕКТИ НЕДІЄЗДАТНОСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ. Проблемні питання правоохоронної та правозахисної діяльності в контексті євроінтеграційних тенденцій : матеріали міжнародної курсантсько-студентської наук.-практ. конф.,( м. Одеса, 05 квітня 2019 р.). / редкол. В. П. Маковій, та ін. Одеса: ОДУВС, 2019. – С. 122-126.