Загальна характеристика державного регулювання і саморегулювання у сфері реклами

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ін-т економіко-правових досліджень;
Анотація
Метою цієї статті є аналіз правових норм вітчизняного та зарубіжного законодавства, які спрямовані на регулювання рекламної діяльності та виявлення шляхів удосконалення законодавства у цій сфері. The purpose of this article is to analyze domestic and foreign legal norms legislation aimed at regulating advertising activities and identifying ways to improve legislation in this area.
Опис
Ключові слова
“регулювання в галузі реклами”, вплив, рекламні відносини, "regulation in the field of advertising", influence, advertising relations
Бібліографічний опис
Громенко Ю.О. Загальна характеристика державного регулювання і саморегулювання у сфері реклами. Проблеми господарського права і методика його викладання: зб. наук. праць / НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень; редкол.: Мамутов В.К. (відп. ред.) та ін. Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2006. С. 308-317.