ЗВЕРТАННЯ РІЗНОЇ ТОНАЛЬНОСТІ У КОМУНІКАЦІЇ ПРАВООХОРОНЦІВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-05-11
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Мета роботи є аналіз літератури та формування розуміння важливості правильної побудови структури дикції, інтонації, жестів, мовлення для правоохоронців. The purpose of the work is to analyze the literature and form an understanding of the importance of the correct construction of the structure of diction, intonation, gestures, and speech for law enforcement officers.
Опис
Ключові слова
мова, українська. правоохорнці, професіоналізм працівника органів внутрішніх справ, маніпуляції, language, Ukrainian. law enforcement officers, professionalism of an employee of internal affairs bodies, manipulations
Бібліографічний опис
Шаповаленко Н.М. ЗВЕРТАННЯ РІЗНОЇ ТОНАЛЬНОСТІ У КОМУНІКАЦІЇ ПРАВООХОРОНЦІВ. Матеріали Науково-практичної конференції до Міжнародного дня англійської мови в ООН «Актуальні питання розвитку комунікації в професійній діяльності правоохоронних органів: виклики ХХІ століття» (11 травня 2022 року.). Одеса: ОДУВС, 2022.С. 43 - 46.