Принципи оперативно-розшукової діяльності в контексті вимог нового Кримінального процесуального кодексу України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013-04
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: Юридична література
Анотація
В статті аналізуються положення теорії оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ крізь призму нового Кримінального процесуального кодексу України. Автор доводить, що у сучасних умовах знижується рівень реалізації принципу наступальності в оперативно-розшуковій діяльності.
Опис
Ключові слова
оперативно-розшукова діяльність, принципи оперативно-розшукової діяльності, Кримінальний процесуальний кодекс, оперативно-розшукові заходи
Бібліографічний опис
Принципи оперативно-розшукової діяльності в контексті вимог нового Кримінального процесуального кодексу України // Шляхи удосконалення кримінального процесуального законодавства : матер. регіонального круглого столу (19.04.2013 р.) / відп. за випуск д.ю.н., проф. Ю.П. Аленін; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Юридична література, 2013. – С. 124-129.