ЗВІТ ПРО НАУКОВДОСЛІДНО-У РОБОТУ «Забезпечення прав і свобод громадян в адміністративній (поліцейській) діяльності правоохоронних органів»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
В роботі пропонується створення теоретико-методологічних та науково-прикладних засад організації діяльності правоохоронних органів України щодо забезпечення прав і свобод людини, що включає розроблення системи наукових поглядів, пропозицій організаційно-правового характеру, нових підходів, моделей і технологій підвищення ефективності правоохоронної діяльності. У результаті дослідження вироблено конкретні пропозиції, які можуть бути використані під час розроблення стратегії реформування системи правоохоронних органів. The paper proposes the creation of theoretical and methodological and scientific and applied principles of organizing the activities of law enforcement agencies of Ukraine to ensure human rights and freedoms, which includes developing a system of scientific views, proposals of organizational and legal nature, new approaches, models and technologies to improve law enforcement. As a result of the study, specific proposals were developed that can be used in developing a strategy for reforming the law enforcement system.
Опис
Ключові слова
ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ, ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ, ПОЛІЦІЯ, ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ, ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ, HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS, EUROINTEGRATION, POLICE AND LAW ENFORCEMENT AUTHORITIES, ORGANISATIONAL AND LEGAL PROVIDING, ADMINISTRATIVE SERVICES
Бібліографічний опис
Шелехов А.О. ЗВІТ ПРО НАУКОВДОСЛІДНО-У РОБОТУ «Забезпечення прав і свобод громадян в адміністративній (поліцейській) діяльності правоохоронних органів» . - Одеса: ОДУВС, 2019