Номативно-правові та організаційно-правові питання проведення огляду місця події на території проведення операції об'єднаних сил

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Стаття присвячена особливостям нормативного регулювання й організаційно-правових питань огляду місця події на території проведення Операції Об’єднаних сил (далі – ООС). Виділено фактори, які впливають на специфіку проведення слідчих (розшукових) дій. Досліджено питання розширення повноважень оперативних підрозділів у зоні ООС, а саме надання їм права проводити огляд місця події до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР) і без доручення слідчого, прокурора у невідкладних випадках. Акцентовано увагу на необхідності приведення у відповідність нормативно-правових актів, які регулюють питання залучення судового медика до проведення огляду трупа, а також визначення можливості проведення огляду трупа як окремої процесуальної дії до внесення відомостей до ЄРДР. Проаналізовано передумови й перспективи впровадження процедури 3D-сканування під час огляду місця події. The article is devoted to peculiarities of regulatory and legal issues of crime scene examination in the territory of Operation of United forces (OUF). The factors influencing the specifics of inspection of the scene on the territory of the OUF. The external factors that play a role in shaping and organization of this type of inspection include: the threat of repeated attacks, the dual bombings, activity sabotage-prospecting group, the mining areas and others. These factors lead to the need for expeditious conduct of inspection of the scene, creating additional security guarantees for the members of the investigative team and other participants in investigative actions.
Опис
Ключові слова
слідчі (розшукові) дії, огляд місця події, ООС, огляд трупа, 3D-сканування, investigative (search) actions, the inspection of the scene, OUF, inspection of the corpse, a 3-D scan
Бібліографічний опис
Тетерятник Г.К. Номативно-правові та організаційно-правові питання проведення огляду місця події на території проведення операції об'єднаних сил // Південноукраїнський правничий часопис. - 2019. - № 4, Ч. 3. - С. 64-67.