ВЗАЄМОДІЯ ПОЛІЦІЇ ТА ГРОМАДИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-11-25
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автор зазначає, що оптимізація взаємодії підрозділів Національної поліції з населенням у контексті правоохоронної діяльності має основну мету надавати нового імпульсу вітчизняним формам співпраці, що існували раніше, та запроваджувати перевірений часом зарубіжний досвід участі громадськості в правоохоронній та правозахисній діяльності. І найголовніше, що стосується поліції та громадян – це своєчасне оперативне реагування громадян, що безперечно підвищить рівень довіри людей до правоохоронців та всіх правоохоронних органів на всі звернення громадян. The author notes that the optimization of the interaction of the National Police units with the population in the context of law enforcement activities has the main goal of giving new impetus to domestic forms of cooperation that existed before and introducing the time-tested foreign experience of public participation in law enforcement and human rights protection activities. And the most important thing that concerns the police and citizens is the timely and prompt response of citizens, which will undoubtedly increase the level of people's trust in law enforcement officers and all law enforcement agencies to all appeals by citizens.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Бакаленко М.В. ВЗАЄМОДІЯ ПОЛІЦІЇ ТА ГРОМАДИ. Взаємодія поліції з населенням на засадах партнерства: сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали науково-практичного круглого столу, м. Одеса, 25 листопада 2021 р. – Одеса : ОДУВС, 2021. – 106 с. С.15-17.