ЩОДО ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-03-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На думку автора, проблема протидії кіберзлочинності в Україні – це комплексна проблема. Сьогодні зако- ни повинні відповідати вимогам, що пред'являються сучасним рівнем розвитку технологій. Пріоритетним напрямком є також організація взаємодії і координація зусиль правоохоронних органів, спецслужб, судо- вої системи, забезпечення їх необхідною матеріально-технічною базою. Жодна держава сьогодні не в змозі протистояти кіберзлочинності самостійно. According to the author, the problem of countering cybercrime in Ukraine is a complex problem. Today, laws must meet the requirements of the current level of technological development. The priority direction is also the organization of interaction and coordination of efforts of law enforcement agencies, special services, the judicial system, providing them with the necessary material and technical base. No state today is able to fight cybercrime on its own.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Якім В. ЩОДО ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали Х міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 30 березня 2018 р. — Одесса: ОДУВС, 2018. — 282 с. С. 212-214.