Досвід зарубіжних країн у сфері забезпечення безпеки об'єктів критичної інфраструктури

dc.contributor.authorБратель, Сергій Григорович
dc.contributor.authorBratel, Serhii
dc.date.accessioned2023-12-27T13:06:27Z
dc.date.available2023-12-27T13:06:27Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractСтаття присвячена дослідженню досвіду зарубіжних країн у сфері забезпечення безпеки об’єктів критичної інфраструктури. Встановлено, що захист об’єктів критичної інфраструктури України є важливою складовою забезпечення національної безпеки та одним із пріоритетних напрямків державної політики в умовах введення воєнного стану. Для України важливість захисту інфраструктури особливої актуальності набула у 2022 році в умовах воєнного стану, правовий режим якого встановлювався на усій території нашої держави. Безпечне функціонування критичної інфраструктури є важливим чинником забезпечення національної безпеки, сталого функціонування економіки, добробуту та захисту населення країни. У статті проаналізовано стан захисту критичної інфраструктури в зарубіжних країнах, розвиток державної політики у сфері забезпечення захисту та стійкості критичної інфраструктури. Здійснено огляд низки нормативно-правових актів, що регулюють питання захисту об’єктів критичної інфраструктури в таких зарубіжних країнах, як Сполучені Штати Америки, Сполучено Королівство Велика Британія та Північна Ірландія, Федеративна Республіка Німеччина, Республіка Польща, Французька Республіка. Звернуто увагу, що спільним у досліджуваних країнах є наявність об’єктів, систем, мереж або їх частини, порушення функціонування або руйнування яких призведе до найсерйозніших наслідків для соціальної та економічної сфери держави, негативно вплине на рівень її обороноздатності та національної безпеки. Досвід провідних країн світу свідчить про те, що в Україні започатковане формування національної системи захисту об’єктів критичної інфраструктури. Запобігання та протидія можливим загрозам критичної інфраструктури потребує імплементацію світового досвіду у сфері системи захисту та підвищення стійкості критичної інфраструктури від військових загроз. За результатами аналізу досвіду низки зарубіжних країн виявлено кореляційні зв’язки між захистом критичної інфраструктури та станом національної безпеки. Зроблено висновки і сформовано пропозиції щодо можливих подальших ефективних кроків за напрямом. The article is devoted to the study of the experience of foreign countries in ensuring the safety of critical infrastructure. It is determined that the protection of objects of critical infrastructure of Ukraine is an important component of the infrastructure of society and one of the most important priorities of the State. For Ukraine, the importance of protecting infrastructure became especially relevant in 2022 under the conditions of martial law, the legal regime of which was established over the entire territory of our state. The importance of the safe functioning of critical infrastructure is a factor in ensuring national security, sustainable functioning of the economy, well-being and protection of the country's population. The article analyzes the state of protection of critical infrastructure in foreign countries, the development of state policy in the field of protection and stability of critical infrastructure. The normative legal acts regulating the protection of critical infrastructure in such foreign countries as the United States of America, Great Britain, Germany, Poland, France are analyzed. Attention is drawn to the fact that common in the studied countries are objects, systems, networks or their parts, disruption or destruction of which will lead to the most serious consequences for the social and economic sphere of the state, will negatively affect the level of its defense capability and national security. The experience of the leading countries of the world indicates that Ukraine is at the beginning of the formation of a national system for the protection of critical infrastructure. Preventing and countering possible threats to critical infrastructure requires the adaptation of world experience in the protection system and increasing the stability of critical infrastructure through the prism of military threats. Based on the results of a review of the national experience of a number of foreign countries, the connection between the protection of critical infrastructure and national security was demonstrated. Conclusions are made and a number of recommendations on possible further steps in this area are proposed.
dc.identifier.citationБратель, С. Досвід зарубіжних країн у сфері забезпечення безпеки об'єктів критичної інфраструктури. Південноукраїнський правничий часопис. № 3. 2023. С. 261-265.
dc.identifier.urihttps://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/6423
dc.publisherОдеса: ОДУВС
dc.titleДосвід зарубіжних країн у сфері забезпечення безпеки об'єктів критичної інфраструктури
dc.title.alternativeExperience of foreign countries in ensuring the safety of critical infrastructure
dc.typeArticle
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
41 Братель.pdf
Розмір:
181.19 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: