ПОВНОВАЖЕННЯ СТОРОНИ ЗАХИСТУ ЩОДО ЗБИРАННЯ ТА ПОДАННЯ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-03-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автор наголошує, що вказане питання є складовою від проблематики участі захисника у кримінальному процесі, що на сьогоднішній день є надважливою з точки зору належної реалізації права громадян на професійну правову допомогу і без участі захисника виконання стороною захисту завдання щодо збирання і подання доказів є вкрай складним або, навіть, неможливим, що й потребує окремого дослідження. The author emphasizes that the specified question is a component of the problem of the participation of the defense counsel in the criminal process, which today is extremely important from the point of view of the proper implementation of the right of citizens to professional legal assistance, and without the participation of the defense counsel, the performance by the defense of the task of gathering and presenting evidence is extremely difficult or , even impossible, which requires a separate study.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Сільницький І.В. ПОВНОВАЖЕННЯ СТОРОНИ ЗАХИСТУ ЩОДО ЗБИРАННЯ ТА ПОДАННЯ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демокра- тичної правової держави: матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 26 березня 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. 268 с.С. 193-194.