ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-10-07
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка.
Анотація
Не зважаючи на те, що зараз діє режим воєнного стану пра-ва та свободи наших громадян мають бути захищені. Судовий розгляд справ, обов’язково повинен продовжуватися. Судді мають навчитися діяти відповідно до сучасних умов. Для того, аби розгляд цивільних справ відбувався швидче та ефективніше варто додати новий розділ до ЦПК під назвою: « Цивільний процес в умовах воєнного стану». Despite the fact that the martial law regime is currently in effect, the rights and freedoms of our citizens must be protected. The judicial review of cases must continue. Judges must learn to act in accordance with modern conditions. In order for the consideration of civil cases to take place faster and more efficiently, it is worth adding a new section to the CPC entitled: "Civil process under martial law".
Опис
Ключові слова
збройною агресія Російської Федерації на територію України, порушення, норми, міжнародне право, статут ООН,чинне законодавство, доповнення, режим воєнного стану, armed aggression of the Russian Federation on the territory of Ukraine, violations, norms, international law, UN charter, current legislation, additions, martial law regime
Бібліографічний опис
Мох Т.П., Ком'яга А.В. ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Дню юриста (м. Суми, 7 жовтня 2022 р.). – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2022. С. 129-132.