ОЦІНКА РИЗИКІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ ТА ДЕРЖАВНІЙ ПРИКОРДОННІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Актуальність теми зумовлена дією низки факторів, спрямованих на вдосконалення захисту інформаційно-телекомунікаційної системи в Збройних Силах України та Державній прикордонній службі України, з метою вдосконалення механізму застосування сучасних технологічних розробок. The relevance of the topic is determined by the action of a number of factors aimed at improving the protection of the information and telecommunications system in the Armed Forces of Ukraine and the State Border Guard Service of Ukraine, with the aim of improving the mechanism of application of modern technological developments.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Білоус, Н. ОЦІНКА РИЗИКІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ ТА ДЕРЖАВНІЙ ПРИКОРДОННІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ: магістерська робота / Н.К. Білоус. - Одеса: ОДУВС, 2022.