ДЕЯКІ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-11-27
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автором дослідженню питання теоретико-правових аспектів професійної підготовки працівників Національної поліції України, варто наголосити на тому, що у правовому полі України значним позитивом є наявність Положення про організацію службової підготовки працівників Національної поліції України, що закріплює порядок планування, проведення та обліку занять, здійснення контролю знань, умінь та навичок осіб молодшого, середнього та вищого складу Національної поліції України. Проте результат ефективної професійної підготовки працівників Національної поліції України залежить також від постійного оновлювання професійних знань, умінь та навичок поліцейським. The author researches the issue of theoretical and legal aspects of professional training of the National Police of Ukraine, and also emphasizes that in the legal field of Ukraine, a significant positive is the presence of the Regulation on the Organization of Service Training of the National Police of Ukraine, which establishes the procedure for planning, conducting and recording classes, implementing control of knowledge, abilities and skills of junior, middle and senior members of the National Police of Ukraine. However, the result of effective professional training of employees of the National Police of Ukraine also depends on the constant updating of professional knowledge, abilities and skills of police officers.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Головацький О.О. ДЕЯКІ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ. Службово-бойова підготовка як основа професійної діяльності поліцейських : матеріали круглого столу (м. Одеса, 27 листопада 2020 року). – Одеса : ОДУВС, 2020. – 194 с. С. 38-42.