Митне право України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Навчально - методичний посібник з Митного права утримує в собі навчальний матеріал з митного регулювання та методичні рекомендації по його засвоєнню, які базуються на офіційних джерелах та наукових дослідженнях в даній галузі суспільних відносин.
Опис
Ключові слова
державна митна справа, державна митна політика, митна безпека,митне законодавство, зовнішньоекономічна діяльність, митно-тарифне регулювання, митні процедури, митне оформлення, митні платежі, митний контроль, митний режим, митні пільги, порушення митних правил, контрабанда., : государственная таможенная дело, государственная таможенная политика, таможенная безопасность, таможенное законодательство, внешнеэкономическая деятельность, таможенно-тарифное регулирование, таможенные процедуры, таможенное оформление, таможенные платежи, таможенный контроль, таможенный режим, таможенные льготы, нарушение таможенных правил, контрабанда., state customs, state customs policy, customs security, customs legislation, foreign economic activity, customs and tariff regulation, customs procedures, customs clearance, customs payments, customs control, customs regime, customs privileges, violation of customs rules, smuggling.
Бібліографічний опис
Баранов С.О. Митне право України: навчально - методичний посібник / С.О. Баранов - Одеса: ОДУВС, 2017. - 375 с.