ПРОБАЦІЯ ЯК ЗАХІД КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ВПЛИВУ НА РЕЦИДИВНУ КРИМІНАЛЬНУ ПРОТИПРАВНІСТЬ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-02-11
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Процес упровадження пробації в Україні є надзвичайно важливим та актуальним кроком на шляху до євроінтеграції та подальшого розвитку й реформування суспільства. Ідея виправлення та ресоціалізації засуджених за рахунок інтеграції їх у суспільство і збереження соціальних зв’язків завжди буде актуальною, тому що дає шанси на зменшення рецидиву в Україні. Подальші дослідження в цьому напрямі є необхідними й перспективними. The process of introducing probation in Ukraine is an extremely important and relevant step towards European integration and further development and reform of society. The idea of correction and re-socialization of convicts by integrating them into society and preserving their social ties will always be relevant, as it gives a chance to reduce recidivism in Ukraine. Further research in this area is necessary and promising.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Плужнік О.І. ПРОБАЦІЯ ЯК ЗАХІД КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ВПЛИВУ НА РЕЦИДИВНУ КРИМІНАЛЬНУ ПРОТИПРАВНІСТЬ.Поговоримо про пробацію: історія становлення, розвиток та перспективи: матеріали круглого столу. 11 лютого 2022 р. Одеса: ОДУВС, 2022. с. 164. С. 98-102.