Адміністративний нагляд органів виконавчої влади як предмет системного аналізу: особливості здійснення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Анотація
Стаття спрямована на встановлення особливостей застосування системного аналізу як методологічного підходу до дослідження проблеми адміністративного нагляду органів виконавчої влади. Такі особливості полягають у врахуванні предмету системного аналізу, що позначається на змісті положень, сформульованих за результатами здійснення системного аналізу. Статья посвящена определению особенностей применения системного анализа как методологического подхода к исследованию проблемы административного надзора органов исполнительной власти. Такие особенности состоят в учёте предмета системного анализа, который влияет на содержание положений, сформулированных по результатам системного анализа. The ai1icle aims to establisl1 features of system analysis аррІісаtіоn as а methodological approacl1 to the study of Executive power bodies administrative supervision problem. Such featuгes include the consideгation of the system analysis subject, which affects the content of thе provisions whiсh are formulated ассогdіng to thе results of thе system analysis.
Опис
Ключові слова
адміністративний нагляд, органи виконавчоі влади, системний аналіз, суб'єкт адміністративного нагляду, державна влада., административный надзор, орган исполнительной власти, системный анализ, субьект административного надзора, государственная власть., administrative supervision, executive power bodies, system analysis, administrative supervision subject, government.
Бібліографічний опис
Денисова А.В. Адміністративний нагляд органів виконавчої влади як предмет системного аналізу: особливості здійснення / А.В. Денисова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: ЮРИДИЧНІ НАУКИ. - Випуск 5. т. 2. - С. 39 - 42.