Practical Course of English

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Пропонований посібник складається з 8 розділів та граматичного довідника. Кожний розділ містить базові тексти професійного спрямування, активний вокабулярій, комплекс лексико - граматичних вправ на засвоєння нового матеріалу, вправи комунікативного характеру для розвитку навичок усного мовлення. Граматичний довідник містить правила з граматики відповідно до кожного розділу, а також додаток, короткий словник - прислів'я та приказки. Навчальний посібник призначено для курсантів та студентів і складено згідно до програми з англійської мови Міністерства науки і освіти України.
Опис
Ключові слова
Practical course of english, AboutMyself, OurUnivesity, MyStudy, Grammar, підручник з англійської, про себе, моє навчання, граматика
Бібліографічний опис
Practical Course of English [ Практичний курс англійської мови]: навч. посібн. [ для курсантів та студентів вищ. навч. закл. , які навчаються за спец. " Правознавство " ] / уклад. О.М. Мітіна, Р.В. Ігнатовська, Л.М. Ростомова, К.І. Драпалюк, О.В. Лебединська, Т. Г. Шульгіна, Н.П. Позова, - Одеса: ОДУВС, 2013. - 252 с.