Концептуальні засади протидії тероризму: Адміністративно-правовий аспект

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2002
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Проаналізовано побудову концептуальної моделі надвідомчої міжгалузевої системи державного управління. Виокремлено напрямки оптимізації законодавчого врегулювання атитерористичної діяльності. Розглянуто надзвичайні спеціальні адміністративно-правові режими як правову основу проведення антитерористичних операцій. The construction of a conceptual model of the interdepartmental intersectoral system of public administration is analyzed. The directions of optimization of legislative regulation of anti-terrorist activity are singled out. Extraordinary special administrative and legal regimes are considered as a legal basis for anti-terrorist operations.
Опис
Ключові слова
тероризм, стратегія боротьби, контртерористична операція, terrorism, counter-terrorism strategy, counter-terrorist operation
Бібліографічний опис
Кузніченко С.О. Концептуальні засади протидії тероризму: Адміністративно-правовий аспект // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць. 2002 № 3 (14). С. 106-112.