ІНСТРУМЕНТАРІЙ РОЗВ'ЯЗАННЯ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ ЗАДАЧ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ АЛГОРИТМІВ АДАПТИВНОЇ СППР ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖИ

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2022-11-23
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Проведеними авторами дослідженнями встановлено можливість поліпшення якості декомпозиції за критерієм (2), про що свідчить зменшення сумарних потоків інформації між підсистемами на 3,6%, за одночасного значного поліпшення структурної однорідності інформаційної бази. The research carried out by the authors established the possibility of improving the quality of the decomposition according to criterion (2), which is evidenced by a decrease in the total information flows between subsystems by 3.6%, with a simultaneous significant improvement in the structural homogeneity of the information base.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Балтовський О., Герасименко О. ІНСТРУМЕНТАРІЙ РОЗВ'ЯЗАННЯ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ ЗАДАЧ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ АЛГОРИТМІВ АДАПТИВНОЇ СППР ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖИ. Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання: матеріали міжн. наук. практ. конф., м. Одеса, 23 листопада 2022 р. Одеса : ОДУВС, 2022. 152 с. С.57-60.