ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ І ПОРЯДКУ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ: ПРАВОВІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2022-04-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Авторами вважається, що держава у нормативно-правовому аспекті повністю регламентує механізм забезпечення громадської безпеки і порядку під час воєнного стану та створила сприятливі умови для участі у забезпеченні громадської безпеки і порядку під час воєнного стану, а саме порядку патрулювання під час комендантської години - цивільними особами, представниками приватних охоронних служб, членами громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, поліцейськими, військовослужбовцями та представниками інших утворених відповідно до законів України військових формувань. The authors believe that the state, in the regulatory and legal aspect, fully regulates the mechanism for ensuring public safety and order during martial law and has created favorable conditions for participation in ensuring public safety and order during martial law, namely the order of patrolling during curfew - by civilians , representatives of private security services, members of public formations for the protection of public order and the state border, police officers, military personnel and representatives of other military formations formed in accordance with the laws of Ukraine.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Домніцак В.В., Пашаєв А.З.о. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ І ПОРЯДКУ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ: ПРАВОВІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ. Наукові проблеми запровадження правового режиму воєнного стану в Україні: сучасний вимір: матеріали науково-практичного онлайн-заходу. 29 квітня 2022 р. Одеса: ОДУВС, 2022. с. 87 - 89.