ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ ІНСТИТУТІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-06-09
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Львівський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Розмірковуючи над питаннями здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану та тимчасової окупації окремих територій України, повернемося до однієї з перших тез, висунутих у цій доповіді –щодо реактивності та проактивності прийняття змін до КПК України. На нашу думку, вже сьогодні необхідним є наукове осмислення та розробка законопроектів, направлених на регулювання кримінальних процесуальних правовідносин в умовах «перехідного правосуддя», як невід’ємної складової підготовки до постконфліктного періоду, деокупації ТОТ і реінтеграції населення.Reflecting on the issues of conducting criminal proceedings in the conditions of martial law and temporary occupation of certain territories of Ukraine, let's return to one of the first theses put forward in this report - regarding the reactivity and proactivity of adopting changes to the Criminal Procedure Code of Ukraine. In our opinion, scientific understanding and development of draft laws aimed at regulating criminal procedural legal relations in the conditions of "transitional justice" as an integral component of preparation for the post-conflict period, de-occupation of TOT and reintegration of the population are already necessary today.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Тетерятник Г.К. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ ІНСТИТУТІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Українська кримінальна юстиція в умовах війни: матеріали VIII (XXI) Львівського форуму кримінальної юстиції (м. Львів, 9–11 червня 2022 року) / упорядник І. Б. Газдайка-Василишин. Львів: ЛьвДУВС, 2022. С. 229 - 232.