РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013-04-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Яким би не був вибір моделі, потрібно пам’ятати, що реформування місцевих державних адміністрацій має забезпечити розвиток місцевої виконавчої влади відповідно до сучасних вимог. При цьому необхідно врахувати, що дотримання закріплених у Конституції України прав і свобод громадян гарантує держава, а не місцеве самоврядування. Тому за місцевими державними адміністраціями доцільно закріпити функції виконавчої влади з тих питань, які не можуть бути передані органам місцевого самоврядування. Whatever the choice of model, it should be remembered that the reform of local state administrations should ensure the development of local executive power in accordance with modern requirements. At the same time, it is necessary to take into account that the observance of the rights and freedoms of citizens enshrined in the Constitution of Ukraine is guaranteed by the state, not local self-government. Therefore, it is expedient to consolidate the functions of the executive power in those matters that are not may be transferred to local self-government bodies.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Гомон, Д. РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ. Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., ч. 2, 26 квітня 2013 р. — Одеса : ОДУВС, 2013. — 168 с. С.32.