Публічно-правовий захист давнісного володільця у сучасному законодавстві України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
Анотація
У даній статті розкривається сутність публічно-правового захисту давнісного володіння як допоміжної конструкції правової охорони даного суб’єктивного абстрактного права від неправомірної поведінки учасників суспільних відносин. В числі такого вирізняються елементи адміністративно-правового та кримінально-правового захисту, а також заходи матеріального та процесуального характеру
Опис
Ключові слова
Публічне право, приватне право, майно, право власності, давнісний володілець, давнісне володіння, інтерес, публічно-правовий захист, привласнення, Публичное право, частное право, имущество, право собственности, давностный владелец, давностное владение, интерес, публично-правовая защита, присвоение, Public law, private law, property, ownership, long-standing owner, long-standing possession, interest, public protection, appropriation
Бібліографічний опис
Маковій В.П. Публічно-правовий захист давнісного володільця у сучасному законодавстві України / В.П. Маковій // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2008. – №3. – С. 65-71.